گرامیداشت هفته پژوهش سال 1395 در دانشکده علوم ریاضی

۲۱ آذر ۱۳۹۵ ۷
سخنرانی دکتر نجارزاده
سخنرانی دکتر کریم‌پور
سخنرانی دکتر احمدیان
سخنرانی دکتر شهریاری
بطری کلاین
نوار موبیوس
اوریگامی سه بعدی