اطلاعات تماس و آدرس

آدرس پستی:

آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی.

کدپستی:5166616471

تلفن:984133342102

فاکس:984133392869

 


 موقعیت دانشکده علوم ریاضی در نقشه هوایی