شنبه 7 آذر 1394  |  English  |   |   | 
 دفترچه تلفن
 اطلاعات مرتبط
جستجو در نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه پست الکترونیکی آدرس سمت
 1   حسین   امامعلی پور   2869             
 2   حبیبه   ایزان   2859         کتابدار-بخش فارسی    
 3   صداقت   شهمراد   2869         هیئت علمی    
 4   نجیبه   زحمتی   2858         کتابدار-بخش لاتین    
 5   مرتضی   فغفوری   3392880      faghfouri@tabrizu.ac.ir   هیئت علمی    
 6   صفر   ایراندوست   3392895      s.irandoust@tabrizu.ac.ir   هیئت علمی    
 7   غلامحسین   امراپور   3392855         کارشناس کامپیوتر    
 8   محمد   شهری   2854         ریس امور اداری و مالی    
 9   امید   دلیری   3392841         مدیر خدمات آموزشی    
 10      قدامی   3392850         مسئول حراست فیزیکی    
 11   غلامرضا   زمانی   2901         هیئت علمی    
 12   محمد حسین   جعفری   2896         هیئت علمی    
 13   علیرضا   مددی   2921         هیئت علمی    
 
 
 
ارتباط با مسئولین دانشکده    |    اخبار و رویدادها    |    نقشه سایت    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :