نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تبریز(تنظیم نشده)
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتری
فرم پیشنهاد موضوع رساله تحصیلی دانشجویان دوره دکتری
فرم تعهد دکتری
فرم تعهد ارشد
مجوز دفاع دکتری
مجوز دفاع ارشد
فرم شماره ۲
فرم شماره ۱
فرم ویژه سهم 24 و 40 مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
راهنمای نگارش کتاب و پایان نامه
فرم درخواست استاد راهنما کارشناسی ارشد
فرم شماره ۲
فرم شماره ۱