نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانیمدیریت خدمات آموزشی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم ماده ۱۸ آیین نامه سال ۹۱مدیریت خدمات آموزشی
فرم ماده ۱۸آیین نامه سال ۹۳مدیریت خدمات آموزشی
مشکل آموزشیمدیریت خدمات آموزشی
نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
تستآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی