دانشجویان دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
ربابعلیخانیفریبا بهرامیریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل87
فاطمهکریمیاحد مهدی زاده- حسن مهتدی فرریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی87
معصومهزینالی دره کندیصداقت شهمرادریاضی کاربردی -آنالیزعددی87
فائزهطالبیمحمدرضا جبارزادهریاضی محض-آنالیز87
سعیدجهاندوست دالنجانرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی87
بابکشیریصداقت شهمراد- غلامرضا حجتیریاضی کاربردی -آنالیزعددی87
سهرابسهرابی لالهپرویز سهندی و نعمت اله شیرمحمدیریاضی محض-جبرجابجایی87
محمددهقانیعلی‌اصغر جدیری اکبرفامریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل87
حسینپوربشاشحسین خیری- علی‌اصغر جدیری اکبرفامریاضی کاربردی-حل عددیمعادلات دیفرانسیل88
فرنازماهانایاز عیسی زادهریاضی کاربردی-سیستمهای کامپیوتری88