دانشجویان دکتری


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
رضاحبیمحمد شهریارینظریه گروه‌ها92
معصومهرییس شندیغلامرضا زمانیآنالیز92
سیماهودفرحمید واعظیآنالیز92
افتخاراصغرزادهمرتضی فغفوریهندسه93
نادرهجازرمرتضی فغفوریهندسه93
سهیلاآذرمیغلامرضا زمانیآنالیز93
زهراشاکریمحمدرضا جبارزادهآنالیز93
محمد حسینشریفیمحمدرضا جبارزادهآنالیز93
بهمنمیناییمحمد حسین جبارزادهآنالیز93
محمدنقلی سارحمید واعظیآنالیز93