دانشجویان دکتری


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
حبیبایزدخواه شیشوانایاز عیسی زادهریاضی کاربردی-سیستمهای کامپیوتری88
داوداسداللهیرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی89
محمدرضادوستی مهررضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی89
سمیهتاریجعفرصادق عیوضلوریاضی محض- منطق89
مصطفیحسنلوحمید واعظیریاضی محض-آنالیز89
علی کرمعزالدینغلامرضا حجتیریاضی کاربردی -آنالیزعددی89
ربابهمحمدزادهمهرداد لکستانیریاضی کاربردی -آنالیزعددی89
عزیزهجباریحسین خیریریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل89
المیراآشپززادهمهرداد لکستانیریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل89
داودایاسهاصغر رنجبریریاضی محض-آنالیز90