دانشجویان دکتری


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
مهریجعفری بخشکندیمحمدرضا جبارزادهریاضی محض-آنالیز90
سپیدهنصراصفهانیحمید واعظیریاضی محض-آنالیز90
پروینصفریسعید صالحی پورریاضی محض-منطق90
علی اکبرقوشه بلاغیحمید واعظیریاضی محض-آنالیز90
رعناحاجی پوری باسمنجمحمدرضا جبارزادهریاضی محض-آنالیز90
مرتضیسهرابی چگنیحسین امامعلی پورریاضی محض-آنالیز90
پیامسراجیسعید صالحی پورریاضی محض-منطق90
زهرامعیری زادهحسین امامعلی پورریاضی محض-آنالیز90
حسینفضلیفریبا بهرامی- علی‌اصغر جدیری اکبرفامریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل90
جلیلمنافیان هریسمهرداد لکستانیریاضی کاربردی -آنالیزعددی90