دانشجویان دکتری


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
اکرمموحدی نژادغلامرضا حجتی-علی عبدیآنالیز عددی92
علیرضادهقانحسین خیریآنالیز عددی92
روح الهصدیقی دیزجیآنالیز عددی92
یونسطالعی کلاسرصداقت شهمرادآنالیز عددی92
هانیهامیر مشیریجواد وکیلیآنالیز عددی92
مهنازکشفیعلی اصغر جدیریآنالیز عددی92
ربابکلانتریصداقت شهمرادآنالیز عددی92
ایوبعابدینی کابدولکریم ایوازآنالیز عددی92
محمدرسولی دربکهحمید موسوینظریه گروه‌ها92
سعیدزارعی زفرهحمید موسوینظریه گروه‌ها92