دانشجویان دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
سهیلاآذرمیغلامرضا زمانیآنالیز93
المیراآشپززادهمهرداد لکستانیریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل89
محسنآوجیعلی اصغر جدیریمعادلات دیفرانسیل93
ساماناحمدیاصغر رنجبریآنالیز94
عادلهاذریرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی91
محمدحسیناستادزادصداقت شهمرادریاضی کاربردی91
داوداسداللهیرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی89
افتخاراصغرزادهمرتضی فغفوریهندسه93
مریماصغری نیازمعادلات دیفرانسیل94
مسعوداقدسی فامآیاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر94