جوایز دانشجویان دانشکده علوم ریاضی


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نامنام خانوادگینوع افتخارسال
سید محمدکمانهمدال برنز1398
آرمانشیردلمدال برنز1396
سجادنصیرزادهمدال نقره1395
سید آیلارموسوی پورگوهریونمدال برنز1395
سجادنصیرزادهمدال نقره1394
سید آیلارموسوی پورگوهریونمدال برنز1394
شهابباباپور مسجدیمدال برنز1391
علیرضاصداقت دوستمدال برنز1385
محمدالوندمدال برنز1384