اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۷۹۵

اهداف وشرح وظایف آموزش دانشکده علوم ریاضی

 

1- ثبت نام ورودیهای جدید

2- تشکیل پرونده بایگانی برای تک تک ورودیهای جدید

3- انتخاب واحد دستی برای ورودیهای جدید و وارد کردن به سیستم سماء

4- صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید

5- امور مربوط به حذف و اضافه

6- امور مربوط به حذف تکدرس

7- بررسی واحدهای اضافی و کسر واحد کلیه دانشجویان

8- - بررسی مشروطی و اخراجی کلیه دانشجویان

9- صدور حکم اخراجی و اخطار برای دانشجویان واجد شرایط

10- بررسی مشکلات آموزشی و ارجاع آنها به آموزش کل

11- ارجاع دانشجویان اخراجی به کمیسیون موارد خاص

12- صدور مرخصی تحصیلی

13 - بررسی انتقال و مهمان و تقاضاهای انصرافی دانشجویان

14- در آوردن لیست نمرات و صورتجلسه امتحان و برگزاری امتحان

15- صدور گواهی اشتغال به تحصیل

16- بررسی رتبه های دانشجویان ممتاز

17- صدور کارت المثنی

18- بررسی کارنامه های دانشجویان فارغ التحصیل

19- تحویل مدارک فارغ التحصیلی از پرونده بایگانی

20- صدور تعرفه فارغ التحصیلی

21- بررسی دانشنامه ها و درج آنها در دفتر ثبت

22- معرفی به نظام وظیفه دانشجویان فارغ التحصیل و اخراجی

23- درخواست تائیدیه پیش دانشگاهی

24- دادن ریز نمرات برای دانشجویان قدیمی

25- بررسی وضعیت دانشجویان و دادن معرفی به استاد

26- ارجاع گواهی پزشکی به پزشک دانشگاه

27- بایگانی مدارک دانشجویان

28- بایگانی نمرات و انتخاب واحد ها 

29- برگزاری امتحانات ترم

30- اسکن کردن عکس دانشجویان و وارد کردن آنها به سیستم سماءمدیر آموزش :امید دلیری                                                                     شماره تلفن :2845

مسئول آموزش :شبنم سمندریان                                                      شماره تلفن:2841

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی :غلامرضا شریفی             شماره تلفن :2867

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۱