اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۶۳۹

 

اهداف و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

1-  برنامه ریزی برای پیشبرد و بهبود کارهای پژوهشی دانشکده

2-برنامه ریزی برای توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای کیفی این دوره ها

3- برنامه ریزی برای برگزاری سمینار ها، کارگاهها و کنفرانس های تخصصی و دعوت از استادان برجسته برای سخنرانی در سمینارها

4-نظارت بر اجرای دستورالعمل های پژوهشی دانشگاه در دانشکده

5-نظارت در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

6-بررسی فرم های پیشنهادی برای رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

7-نظارت در تعیین استادان راهنما برابر مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8-پیگیری داوریها و نظارت بر دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

9-توسعه کتابخانه دانشکده و الکترونیکی کردن آن 

 10- بررسی طرحهای تحقیقاتی و نظارت بر اجرای آنها

11- تشویق بر انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی
کارشناس پژوهشی و تحصیلا ت تکمیلی

آقای غلام رضا شریفی                   شماره داخلی 2867

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۹۱