گروه محض

تعداد بازدید:۹۶۶۳

تاریخچه گروه آموزشی ریاضی محض


گروه ریاضی در مهرماه 1348 دردانشکده علوم دانشگاه تبریز تشکیل گردید و همزمان با آن اقدام به پذیرش دانشجوی رشته ریاضی(محض) به تعداد 47 نفر نمود. در سال تحصیلی 50-1349 دوره فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) ریاضی محض با همکاری اساتید خارجی که عمدتاً از کشورهای هندوستان و پاکستان بودند در دانشگاه تبریز دایر شد. این دوره، پنج سال ادامه یافت و سپس تعطیل شد.

پس از بازگشایی دانشگاهها (بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی) دوباره دوره کارشناسی ارشد از سال 1363 فعالیت خود را با برنامه های جدید و توسط اساتید ایرانی از سر گرفت. در سال 1372 دوره دکتری ریاضی محض در دو گرایش آنالیز و جبر ایجاد شد و از سال 1379 در شاخه هندسه نیز دانشجوی دکتری پذیرفته شد. در سال 1375 دانشکده علوم به چهار دانشکده شیمی، فیزیک، علوم طبیعی و علوم ریاضی تجزیه شد و همزمان با آن گروه ریاضی به چهار گروه آموزشی گروه ریاضی محض، گروه ریاضی کاربردی، گروه آمار و گروه کامپیوتر منشعب گردید. در حال حاضر گروه ریاضی محض در هرسه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. گرایشهای تخصصی موجود در گروه عبارتند از آنالیز (تابعی)، جبر ( نظریه حلقه ها، نظریه گروه ها)، هندسه، و منطق ریاضی. در حال حاضر تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل، به شرح زیر است: کارشناسی 164 نفر– کارشناسی ارشد 64 نفر– دکتری 21 نفر.

 

رسالت و هدفهای گروه آموزشی ریاضی محض


می توان رسالت های گروه را در سه محور اصلی بیان کرد:

 آموزشی – پژوهشی – تربیت نیروهای متخصص.

الف- در رسالت آموزشی که در واقع همان آموزش و انتقال دانش ریاضی میباشد، بایستی اهداف زیر را پیگیری نمود.

 1- آموزش و تربیت کارشناسان ریاضی به عنوان ریاضیدانان آینده، دبیران مورد نیاز آموزش و پرورش و نیز کارشناسان ریاضی مورد نیاز وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف.

در آموزش ریاضی بایستی تقویت تفکر ریاضی و مهارت ریاضی ورزیدن، به عنوان تمرین عملی، مد نظر قرار بگیرد. چرا که هر اندازه که آموزش ریاضی اصولی و عمیق انجام گیرد، توانایی فراگیرنده را در انجام صحیح امور و حل مسائل و مشکلات، تقویت خواهد نمود. درست اندیشیدن ثمره غیر مستقیم آموزش صحیح ریاضی است.

2- آموزش ریاضیات پایه در سایر رشته ها اعم از علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و غیره.

امروزه نقش ریاضیات در پیشرفت علوم بر هیچ کس پوشیده نیست. در اغلب رشته های علمی، ریاضیات به سبب نقشی که به عنوان زبانی صریح در طرح مسائل و سپس حل آنها دارد، یکی از عوامل اصلی پیشرفت آن رشته می باشد. بنابراین اگر کسی زبان علم (ریاضیات) را خوب یاد نگیرد، نه تنها نخواهد توانست گامی در جهت پیشرفت علم بردارد بلکه حتی قادر نخواهد بود که پیشرفت های صورت گرفته را درک نماید و حداکثر می تواند به عنوان یک اپراتور در رشته خود عمل کند.

ب - اهداف مورد نظر در رسالت گروه در تربیت نیروهای متخصص در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل است.

 1- تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

2- تأمین هیأت علمی مورد نیاز مراکز تربیت معلم آموزش و پرورش.

3- تربیت دبیران ریاضی ماهرتر با معلومات تخصصی بیشتر(فارغ التحصیلان دوره های کارسناسی ارشد)

4- تربیت محققین و پژوهشگران ریاضی برای مراکز تحقیقات ریاضی جهت گسترش مرزهای دانش ریاضی

ج- رسالت پژوهشی گروه ایجاد بستر مناسب برای امر تحقیق و پژوهش در حیطه دانش ریاضی بوده و اهداف زیر مد نظر است.

 1- رساندن خود به مرزهای دانش ریاضی و گسترش آن.

2- پاسخ گویی به نیازهای تحقیقاتی محققین دیگر شاخه های علمی در زمینه ریاضیات.

3- تعریف و انجام پروژه ها تحقیقاتی مشترک با متخصصین سایر رشته های علمی.

4- گسترش آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف و جدید ریاضی

 برای تحقق هدف اخیر موارد زیر پیگیری می شود:

  1-ایجاد گرایش های جدید و به روز ریاضی با جذب اعضای هیأت علمی جدید( چه از طریق استخدام و چه از طریق اعطای بورسیه تحصیلی)

2-تقویت گرایش های موجود با جذب اعضای هیأت علمی توانا.

3-ایجاد دوره های تحقیقاتی فوق دکتری در دراز مدت.

4-راه اندازی و تقویت سمینارهای علمی و تخصصی در گروه.

5-برگزاری سمینار و کنفرانس های منطقه ای و کشوری.

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۶