اسامی کارکنان دانشکده علوم ریاضی

تعداد بازدید:۵۰۸۱

 

  نام نام خانودگی عنوان سمت رشته تحصیلی شماره تماس 
    میر داود اوجاقی حق رئیس امور اداری و مالی مدیریت اجرایی 2854
  امید دلیری رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی اقتصاد 2845
  اسد  راستکار منافی حسابدار مدیریت مالی 2853
  مهدی پورعلی مسئول دفتر رئیس دانشکده مدیریت بازرگانی 2869
  فاطمه  عدیمی عتیق کارشناس آموزش جغرافیا 2841
  غلامحسین امراءپور مسئول سایت و انباردار جغرافیای طبیعی 2855
  حبیبه  ایزان کارشناس مسئول حسابداری کتابداری 2859
  شبنم سمندریان کارشناس آموزش روانشناسی بالینی 2842
  اکرم لاله زاری کاردان آموزش حقوق قضایی 2844
  غلامرضا شریفی کارشناس گروه کامپیوتر و امین اموال آمار ریاضی 2231
           

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۵