زبان ها

تاریخچه دانشکده
  اولین گروه از دانشجویان ریاضی دانشگاه تبریز در مهر ماه 1330 به این دانشگاه وارد شدند، این دانشجویان پس از یک سال تحصیل به علت عدم وجود استاد و امکانات لازم به دانشسرای عالی تهران منتقل گردیدند، از این دانشجویان میتوان به افرادی همچون باقر اردبیلی، حسین ملک فام، علی اشرف شادپور، علی ابری، علی اصغر صدیق اشاره نمود ضمناً لازم به یاد آوری است که در این زمان مرحوم پروفسور هشترودی ریاست دانشگاه تبریز را بر عهده داشتند.

    در سال 1345 برای دومین بار دانشجویان رشته ریاضی تحت عنوان تربیت دبیر ریاضی به دانشگاه تبریز وارد شدند که از نظر آموزشی به دانشسرای عالی تهران وابسته بودند، این دانشجویان در بدو ورود برای یک دوره دو ساله ثبت نام و پذیرفته شده بودند که بعداً این دوره از کاردانی به کارشناسی تبدیل گردید و اولین فارغ التحصیلان رشته ریاضی در سال 1349 را تشکیل دادند.

   محل تحصیل این دانشجویان دانشسرای عالی تبریز وابسته به دانشگاه تبریز بود که در سال 1349 به دانشکده علوم تربیتی تغییر نام یافت و این دانشکده تنها در سه دوره اقدام به پذیرش دانشجو نمود و بعد از آن دانشجویان رشته ریاضی توسط دانشکده علوم پذیرش و ادامه تحصیل دادند. دانشکده علوم دانشگاه تبریز در مهر ماه سال 1348 اولین گروه 47 نفره دانشجویان رشته ریاضی(محض) را به طور مستقل پذیرش و همزمان نیز نسبت به تشکیل گروه ریاضی اقدام نمود.

   دوره فوق لیسانس ریاضی محض در سال تحصیلی 50- 49 با همکاری اساتید خارجی که اکثراً تبعه کشورهای هندوستان و پاکستان بودند در دانشگاه تبریز دائر شد. این دوره بمدت پنج سال ادامه یافت سپس تعطیل گردید.  پس از بازگشائی دانشگاهها بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مجدداً دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض از سال 1363 با استفاده از اسا تید داخلی با برنامههای مدون تشکیل گردید.

در سال 1372 دوره دکترای ریاضی محض در دو گرایش آنالیز و جبرایجاد شد و در پی آن در سال 1379 در شاخه هندسه نیز اقدام به پذیرش دانشجو گردید.

   در حال حاضر نیز دانشکده علوم ریاضی بغیر از رشته آمار که در دوره کارشناسی  و دوره کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارند در رشته‌های ریاضی محض، ریاضی‌کاربردی و علوم  کامپیوترهرسه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر پا بوده و مشغول تربیت نیروهای متخصص می‌باشد .

همانطوریکه قبلاً اشاره گردید گروه ریاضی دانشگاه تبریز از مهر ماه 1348 با پذیرش اولین دوره از دانشجویان کارشناسی ریاض در دانشکده علوم تاسیس شد و اولین مدیر گروه ریاضی نیز مرحوم دکتر محمد علی نوریخالچی بودند .

   دانشکده علوم در سال 1375 به چهار گروه آموزشی (ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار، علوم کامپیوتر) منشعب گردید و در حال حاضر دانشکده علوم ریاضی نیز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در این چهار گروه با همکاری 60 نفر عضو هیات علمی، 477 دانشجو در مقطع کارشناسی، 263 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 117 دانشجو در مقطع دکتری، ادامه می‌دهد.