اساتید بازنشسته و پیشکسوت

تعداد بازدید:۷۵۳۸

 

  نام نام خانودگی مدرک تحصیلی رشته مرتبه
    یاز  عیسی زاده   دکتری تخصصی  کامپیوتر -علم اطلاعات و محاسبات  استاد 
  حسن مهتدی‌فر دکتری ریاضی محض-جبر استادیار
    علی النقی   بادامچی زاده   دانشور   آمار ریاضی   مربی 
  هوشنگ عظیمی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر مربی
  لطف الله اسکندری کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر مربی
  غفار فرزدی دکتری هندسه استادیار
  احد مهدی‌زاده اقدم دکتری جبر دانشیار
  سید عیسی اقدسی علمداری کارشناسی ارشد ریاضی مربی
  عظیم اهری لاحق کارشناسی ارشد جبر استادیار
  ابراهیم پوررضا دکتری هندسه دانشیار
  مگردیچ  تومانیان دکتری هندسه استاد
  محمد خلیلی صدقیانی دکتری آمار استادیار
  محمد یعقوب رحیمی اردبیلی دکتری ریاضی کاربردی استاد
  اسماعیل  رضایی حقیقی کارشناسی ارشد ریاضی  استادیار
  نادعلی زهفروش کارشناسی ارشد ریاضی استادیار
  حسین سیفلو  دکتری آنالیز ریاضی  استادیار
  محمد علی شهابی شجایی دکتری جبر استاد
  محمد حسن فاروقی دکتری آنالیز ریاضی استاد
  بهمن فکری کارشناسی ارشد ریاضی مربی
  علی اکبر  مهرورز دکتری جبر استاد
  میر کمال  میرنیا هریکندی دکتری ریاضی کاربردی استاد
  آذر  نادور کارشناسی ارشد ریاضی مربی
  یداله نژاد دهقان دکتری آنالیز ریاضی استاد
           

 

  لیست اساتید بازنشسته در حال تکمیل است. 

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹