آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مشکل آموزشیمدیریت خدمات آموزشی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم ماده ۱۸آیین نامه سال ۹۳مدیریت خدمات آموزشی
فرم ماده ۱۸ آیین نامه سال ۹۱مدیریت خدمات آموزشی
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانیمدیریت خدمات آموزشی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲-دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱-دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲-ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱-ارشدتحصیلات تکمیلی
نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
تستآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی