آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲-دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱-دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲-ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱-ارشدتحصیلات تکمیلی
نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد موضوع رساله تحصیلی دانشجویان دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعهد دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعهد ارشدتحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم ویژه سهم 24 و 40 مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش کتاب و پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست استاد راهنما کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی