دانشجویان دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
مهرینوری اصل سیدلرحسین بیورانیآمار95
میناقاسمیرامین ایمانیآمار95
علی اکبرسالاریانحمید واعظیآنالیز90
معصومهرییس شندیغلامرضا زمانیآنالیز92
سیماهودفرحمید واعظیآنالیز92
سهیلاآذرمیغلامرضا زمانیآنالیز93
زهراشاکریمحمدرضا جبارزادهآنالیز93
محمد حسینشریفیمحمدرضا جبارزادهآنالیز93
بهمنمیناییمحمد حسین جبارزادهآنالیز93
محمدنقلی سارحمید واعظیآنالیز93